Årsmöte 27 mars 2023

Föreningen Organspace Stockholm bjuder vi in till årsmöte måndag den 27 mars kl 10.00-13.00.

Plats: Uppenbarelsekyrkan, Hägersten. Tunnelbanestation Aspudden.

Demonstration och visning av kyrkans nya orgel byggd av den spanska orgelbyggaren Grentzing som invigdes under 2022. Kyrkans organist Martin Blomquist kommer demonstrera och vi får lära känna instrumentet närmre.

Schema för dagen:

10.00-11.00 Årsmöte.

11.00-12.00 Visning av Grentzingorgeln.

12.00-13.00 Vi bjuder på lunch.

Anmäl din närvaro till årsmötet och lunch till info@organspace.se senast fredagen den 24 mars.

Ange eventuella födoämnesallergier eller önskemål om specialkost.

Visningen är endast öppet för föreningens medlemmar. Bli medlem enkelt för 200kr/året genom att Swisha 200kr till 123 640 72 58 och samtidigt skicka mejl till medlem@organspace.se med dina kontaktuppgifter (namn/adress/tel/mejl).

Även församlingar/företag kan bli medlemmar i föreningen för 1000kr/år och då ha en representant. Vi kan då fakturera medlemskapet.

Förslag till dagordning:

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av ordförande och protokollförare
 • 3 Val av två personer att justera mötets protokoll
 • 4 Fastställande av röstlängd
 • 5 Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 • 8 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Fastställande av årsavgifter
 • 11 Val av ordförande
 • 12 Val av styrelse
 • 13 Val av revisor
 • 14 Övriga frågor
 • 15 Årsmötets avslutande

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 7 dagar i förväg.