Barn och unga 2021

Orgelläger för unga organister 15-22 år

Välkommen till Orgelläger på KMH i Stockholm för unga organister 15-22 år, som kommit en bit i sitt orgelspelande, i samband med festivalen OrganSpace. Undervisande lärare från KMH och OrganSpace. 

Inspirerande orgeldag för barn och unga 10-14 år

Alla får prova på att bygga en orgel tillsammans, music mind games (lära sig musikteori och noter på ett inspirerande sätt), spela tillsammans på stora orgeln och fika.