OrganSpace och klimatansvar

En av grundtankarna med festivalen är att den ska ha internationell dignitet och att vi i Stockholm ska få möta framstående organister från olika länder. Detta medför tyvärr också resor som ger klimatavtryck, men vi ser det som viktigt att försöka hitta en balans mellan värdet av kulturella möten och miljötänk. Frågan har en given plats på agendan, och vi avser att inför framtida festivaler alltmer hitta lösningar som är i linje med det klimatansvar som vi alla har.

Inför årets festival har Kristina Segerström, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Stockholm stift, hjälpt oss att göra en beräkningskalkyl för klimatkompensation av aktuella flygresor. Utöver den kompensationen kommer vi också att bidra till klimatrelaterade projekt via ACT Svenska kyrkan. För att själv ge bidrag till ACT: Swish-Nummer 900 1223

Vi har också kunnat nå samordningsfördelar med artister som har andra konsertengagemang i Sverige eller närliggande land, vilket har reducerat klimatavtrycket.