Välkommen till OrganSpace 11-14 september 2025

Bli medlem och stöd Organspace!

Föreningen OrganSpace drivs av ett antal ideellt arbetande organister och har hittills inte haft någon medlemsbas utöver de aktiva styrelseledamöterna. Detta tänker vi nu ändra på!

Därför inbjuds du och/eller din församling/organisation att bli medlemmar i föreningen och därmed stötta och bidra till att festivalerna kan leva vidare under många år framåt!