Stöd Organspace!

Föreningen OrganSpace drivs av ett antal ideellt arbetande organister och behöver allt stöd för att hållas levande.

Därför inbjuds du och/eller din församling/organisation att bli medlemmar i föreningen och därmed stötta och bidra till att festivalerna kan leva vidare under många år framåt.

Skälen att bli medlem är många, till exempel:

  • Föreningen får ett ekonomiskt stöd och ett utökat engagemang från fler organister och orgelvänner.
  • Värna orgelkonsten
  • Skapa mötesplatser och ge inspiration
  • Värna framtiden och nästa generations kyrkomusiker genom det pedagogiska projektet som ingår i festivalen.
  • En aktiv förening kan generera händelser även mellan festivalerna, skapa samarbeten och inbjuda till trevliga sammankomster i samband med t ex årsmöten.
  • Från medlemmarna inhämta förslag och idéer i festivalplaneringen och förmedla information under arbetets gång.

Medlemspris per år är 200 kr för privatpersoner och 1000 kr för organisationer/församlingar.

Självklart kan de båda medlemskapen kombineras, men som representant för en organisation/församling är man givetvis i den egenskapen fullvärdig medlem och äger rösträtt.

Medlemsavgiften betalas till OrganSpace bankgiro 5169-5096 eller swish till 123 640 72 58

Ange ”Medlemsavgift” och namn på person eller organisation. Skicka samtidigt ett mail till medlem@organspace.se med kontaktuppgifter; Namn, adress, e-post och telefonnummer.

Önskas faktura går det bra att maila uppgifter till ovanstående adress så återkommer vi med en faktura.

Vänliga hälsningar från styrelsen!