Stöd Organspace!

OrganSpace 9-12 september 2021 är sedan länge under full planering. Vi hoppas att pandemin vid det laget har släppt sitt grepp och att vi kan genomföra festivalen som planerat.

Föreningen OrganSpace drivs av ett antal ideellt arbetande organister och har hittills inte haft någon medlemsbas utöver de aktiva styrelseledamöterna.

Detta tänker vi nu ändra på!

Därför inbjuds du och/eller din församling/organisation att bli medlemmar i föreningen och därmed stötta och bidra till att festivalerna kan leva vidare under många år framåt.

Skälen att bli medlem är många, till exempel:

  • Föreningen får ett ekonomiskt stöd och ett utökat engagemang från fler organister och orgelvänner.
  • Värna orgelkonsten
  • Skapa mötesplatser och ge inspiration
  • Värna framtiden och nästa generations kyrkomusiker genom det pedagogiska projektet som ingår i festivalen.
  • En aktiv förening kan generera händelser även mellan festivalerna, skapa samarbeten och inbjuda till trevliga sammankomster i samband med t ex årsmöten.
  • Från medlemmarna inhämta förslag och idéer i festivalplaneringen och förmedla information under arbetets gång.

Medlemspris per år är 200 kr för privatpersoner och 1000 kr för organisationer/församlingar.

Självklart kan de båda medlemskapen kombineras, men som representant för en organisation/församling är man givetvis i den egenskapen fullvärdig medlem och äger rösträtt.

Medlemsavgiften betalas till OrganSpace bankgiro 5169-5096 eller swish till 123 640 72 58

Ange ”Medlemsavgift” och namn på person eller organisation. Skicka samtidigt ett mail till medlem@organspace.se med kontaktuppgifter; Namn, adress, e-post och telefonnummer.

Önskas faktura går det bra att maila uppgifter till ovanstående adress så återkommer vi med en faktura.

Vänliga hälsningar från styrelsen!

Michael Dierks ordförande, Anders Frisk vice ordförande, Kevin Lembke sekreterare, Patrick Lindblom kassör, Kerstin Baldwin Sterner ledamot, Oskar Hansson ledamot.