About

Fyra dagars orgelfestival! 

OrganSpace är Stockholms internationella orgelfestival som återkommer vartannat år. Mellan den 9-12 september 2021 så bjuds ni på konserter med 9 internationella topporganister i Stadshuset, Konserthuset, i Stockholms kyrkor och i en gammal reaktorhall. Under helgen pågår även ett ungdomsläger på Kungl. Musikhögskolan och en barndag med workshops. Ta chansen att njuta av Stockholms fantastiska orglar med internationell toppklass!

Organisation & sponsors

Festival Committee 2021

Festival Committee 2021
Chairman – Michael Dierks
Vice Chairman – Anders Frisk
Festival Coordinator – Kevin Lembke
Treasurer – Patrick Lindblom
Commissioner – Oskar Hanson
Commissioner – Kerstin Baldwin Sterner

Associate organists
Engelbrekt’s Church and Royal College of Music – Stefan Therstam 
Stockholm City Hall – Svante Hådell
S:t James’s Church – Mattias Wager
Hedvig Eleonora Church and Stockholm Concert Hall – Ulf Norberg
Högalid’s Church – Nils Larsson
St. Göran’s Church – Gabriella Sjöström
German St. Gertrud’s Church – Michael Dierks
Sofia’s Church – Henrik Arlestrand
Adolf Fredriks’s Church – Per-Ove Larsson
Skandia-Organ Association – Curt Carlsson

OrganSpace is supported by

 • Edward Vincent Organ Foundation 
 • The Church of Sweden, Diocese of Stockholm
 • Sensus Study Association
 • Region Stockholm
 • Statens Kulturråd
 • Musikverket
 • Stockholms Stad
 • Konserthuset Stockholm
 • KTH Royal Institute of Technology
 • Föreningen Skandiaorgeln
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Inntech

Contacts

Festival Coordinator and Secretary Kevin Lembke 
info@organspace.se

OrganSpace Chairman Michael Dierks
michael.dierks@svenskakyrkan.se

OrganSpace Vice Chairman Anders Frisk
anders.frisk@matteus.org

Treasurer Patrick Lindblom
patrick.lindblom@organspace.se

Commissioner Oskar Hanson
oskar.hanson@svenskakyrkan.se

Commissioner Kerstin Baldwin Sterner
kerstin.b.sterner@svenskakyrkan.se